Fakty | jr | 29 października 2017, 20:16

Pomoc najbliższego otoczenia to pierwszy krok w leczeniu depresji


fot. pexels

Depresja to czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny. Według Światowej Organizacji Zdrowia dotyczący ok. 10 procent ludzi na całym świecie. Wielu chorych nigdy nie podejmuje leczenia, dlatego Ministerstwo Zdrowia sfinansowało w ramach Narodowego Programu Zdrowia kampanię „Depresja. Naucz się pomagać”, którą realizuje Fabryka Komunikacji Społecznej.

W ramach Narodowego Programu Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia sfinansowało kampanię „Depresja. Naucz się pomagać”. Głównym jej jest uwrażliwianie na zwiastuny depresji oraz uczenie umiejętności odpowiedniej reakcji, bez obaw i uprzedzeń, uświadomienie, że depresja jest chorobą podobną do innych chorób przewlekłych takich jak cukrzyca lub nadciśnienie.

Upowszechnienie wiedzy na temat uwarunkowań i przebiegu choroby pomaga odpowiednio wspierać osoby dotknięte depresją i zachęcać je do podjęcia leczenia. Kampania realizowana jest w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego Ministerstwa Zdrowia na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

Szkolenia oraz e-learning

Kampania adresowana jest do pracowników urzędów pracy, opieki społecznej, samorządu terytorialnego, banków, a także nauczycieli szkół ponadpodstawowych, czyli tych grup zawodowych, które mogą mieć kontakt z osobami dotkniętymi chorobą. W ramach programu prowadzone są szkolenia stacjonarne w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach. Chęć udziału można zgłaszać pod adresem mailowym sposobynadepresje@info-systems.pl.

Zaplanowano także szkolenia e-learningowe, które w przystępny sposób tłumaczą, czym jest depresja, jakie są jej objawy i przebieg, jak można zapobiegać chorobie, a przede wszystkim – gdzie szukać pomocy.

Filmy instruktażowe

Na stronie internetowej kampanii www.sposobynadepresje.pl można obejrzeć pięć filmów instruktażowych w reżyserii Anny Kazejak, pokazujących w prosty sposób, co dzieje się z osobą cierpiącą na depresję i jak bliska osoba może jej pomóc.

– Umiejętność rozpoznania depresji, odpowiednia reakcja i pomoc w podjęciu decyzji o udaniu się do specjalisty mogą znacznie przyspieszyć wychodzenie z choroby –  tłumaczy ekspert kampanii, psychiatra, dr n. med. Iwona Koszewska specjalizująca się od lat w leczeniu depresji. – Niezrozumiały smutek, obojętność, izolowanie się, przewlekłe zmęczenie i zaniedbywanie obowiązków mogą budzić różne uczucia u osób z najbliższego otoczenia. Może upłynąć dużo czasu, zanim bliscy poznają, że to nie lenistwo i zła wola, ale depresja.

Blisko połowa chorych nie szuka pomocy u specjalisty

Na depresję zapada coraz więcej osób, w różnym wieku, również aktywnych zawodowo, odnoszących sukcesy, postrzeganych jako spełnione na wielu płaszczyznach życia, a także osoby, które borykają się z różnego rodzaju stratami (bliskich, zdrowia, pracy). Choć depresję można skutecznie leczyć, szacuje się, że ponad połowa cierpiących na tę chorobę nie szuka pomocy u specjalisty. Do podjęcia leczenia może skłonić właściwa reakcja najbliższego otoczenia i wsparcie bliskich osób – rodziny, przyjaciół.

Wzrost zachorowań na depresję

Dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn choruje na depresję. Około 80 procent chorych to osoby między 20 a 59 rokiem życia, ale coraz częściej depresja dotyka młodzież i dzieci. Często współtowarzyszy także innym chorobom. Depresję trzeba leczyć. Nieleczona, w stanach ciężkich, może skończyć się samobójstwem. Specjaliści uważają, że wzrost zachorowań spowodowany jest m. in. współczesnym stylem  życia, w którym jest zbyt mało miejsca na odpoczynek oraz poczuciem samotności doświadczanym przez coraz więcej osób.

Źródło: MZTen serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem