Innowacje | jr | 25 października 2017, 14:57

Złoty Skalpel 2017 za nowatorską metodę wszczepiania biodegradowalnej zastawki

Tytuł zwycięzkiego projektu to: „Prospektywne badanie kliniczne dotyczące wszczepienia biodegradowalnych, zastawkowych konduitów w pozycję płucną u ludzi”.
fot. archiwum

Jurorzy nie mieli łatwego zadania – poziom projektów zgłoszonych do tegorocznej, IX edycji konkursu na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia Złoty Skalpel 2017 był wysoki i wyrównany. Udało im się jednak dojść do porozumienia i spośród 10 projektów, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu, wybrali jeden, zwycięski.

Złoty Skalpel 2017 i grant naukowy w wysokości 10 tysięcy złotych od partnera konkursu, firmy Polpharma, 11-osobowe jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przyznało projektowi „Prospektywne badanie kliniczne dotyczące wszczepienia biodegradowalnych, zastawkowych konduitów w pozycję płucną u ludzi”, zgłoszonemu przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Skalskiego, kierownika Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej i Oddziału Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz dr. hab. n. med. Tomasza Mroczka, zastępcę kierownika Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

W sierpniu 2016 roku krakowscy lekarze, po raz pierwszy na świecie, wszczepili 2,5-letniemu dziecku z zarośniętą zastawką płucną i drogą wypływu krwi z prawej komory serca polimerową, biodegradowalną zastawkę w pozycję płucną. W sumie do tej pory wykonali trzy takie zabiegi. Ich innowacyjność polega na wykorzystaniu nowatorskiego materiału zbudowanego z polimeru, który w zaprogramowanym czasie ulegnie całkowitej biodegradacji. Jego macierz zostanie zasiedlona, a następnie zastąpiona własnymi komórkami organizmu, które zbudują autogenną tętnicę płucną wraz z zastawką. „Jest to nowatorska metoda, polegająca na wykorzystaniu zdolności regeneracyjnych organizmu w oparciu o proces zastąpienia syntetycznego graftu własną tkanką” – podkreślają autorzy zwycięskiego projektu.

Poza zwycięską pracą, w dziesiątce innowacyjnych projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu Złoty Skalpel 2017, znalazły się jeszcze:

•    „Kompleksowe leczenie zaawansowanych patologii twarzowej części czaszki z wykorzystaniem indywidualnych endoprotez stawów skroniowo-żuchwowych” – projekt zgłoszony przez trzyosobowy zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Marcina Kozakiewicza, szefa Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

•    „Opieka koordynowana po zawale serca” – projekt zgłoszony przez prof. dr. hab. n. med. Piotra Jankowskiego z Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie jako praca zespołowa ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

•    „Wdrożenie innowacyjnej metody cewnikowania żył nadnerczowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w przebiegu pierwotnego hiperaldosteronizmu” – projekt zgłoszony przez dr. n. med. Jacka Kądzielę, adiunkta Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie, jako praca zespołowa.

•    „Zastosowanie wydruku serca 3D w kardiochirurgii dziecięcej” – projekt zgłoszony przez dr. n. med. Jacka Pająka z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

•    „Pierwszy we wschodniej części Europy Środkowej program dootrzewnowej podciśnieniowej chemioterapii aerozolem (ang. pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy, PIPAC) – nowa nadzieja w walce z rakowatością otrzewnej” – projekt autorstwa prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Zegarskiego i dr. n. med. Macieja Nowackiego z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

•    „Oleaceina jako inhibitor destabilizacji blaszki miażdżycowej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym” – projekt zespołu badawczego pod kierownictwem prof. dr. hab. n. farm. Marka Naruszewicza z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

•    „Metoda konwekcyjnego dostarczenia substancji terapeutycznej bezpośrednio do guza mózgu w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego” – projekt autorstwa dr. hab. n. med. prof. nadzw. CMKP Mirosława Ząbka, kierownika Kliniki Neurochirurgii CMKP i prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Bankiewicza z Interwencyjnego Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

•    „Wpływ prekondycjonowania nerki przez odległe niedokrwienie na jej funkcje po przeszczepieniu oraz ocena predykcji markerów NGAL i IL-18 w funkcjonowaniu graftu” – projekt autorstwa prof. dr. hab. n. med. Artura Pupki i lek. Agnieszki Lepieszy z Zakładu Chirurgii Endowaskularnej Katedry Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

•    „Wprowadzanie do zastosowania klinicznego nowoczesnych, nieinwazyjnych metod leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Promowanie metod leczenia choroby zwyrodnieniowej, mających na celu zachowanie własnych stawów bez konieczności wykonania protezoplastyki” – projekt autorstwa dr. n. med. Konrada Słynarskiego, ordynatora Kliniki Lekmed i samodzielnego pracownika Centrum Medycznego Gamma.

Organizatorem konkursu Złoty Skalpel jest redakcja „Pulsu Medycyny”. Konkurs ma na celu promowanie postaw proinnowacyjnych oraz wspieranie pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, podnoszących jakość opieki medycznej. Jury, oceniając nadesłane na konkurs projekty, bierze pod uwagę następujące kryteria:
•    wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta;
•    możliwość usprawnienia pracy personelu medycznego;
•    szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiązania;
•    aspekty ekonomiczne.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem