Fakty | jr | 11 października 2017, 14:37

Zintegorwane leczenie NZChJ jest o wiele skuteczniejsze

NZChJ to grupa chorób zapalnych, autoimmunologicznych przewodu pokarmowego, charakteryzująca się wybitnie przewlekłym i nawrotowym przebiegiem.
fot. pixabay

Gastroenterolodzy opracowali nowe rozwiązania systemowe dla chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Mają one formę modelu opieki koordynowanej, opartej na sieci poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych i oddziałów gastroenterologii w wysokospecjalistycznych ośrodkach klinicznych.

Na nieswoiste choroby zapalne jelit (NZChJ) cierpi w Polsce 50 tys. osób. Są to często osoby młode i aktywne zawodowo. Ponad 70% pacjentów w Rejestrze Choroby Leśniowskiego - Crohna w momencie zapisania nie przekraczało 35 roku życia. Grupa ta szczególnie potrzebuje wielospecjalistycznej opieki medycznej i dostępu do edukacji oraz rzetelnej informacji na temat choroby.

„W ramach opracowanego przez nas  modelu każdy pacjent z NZChJ zostałby objęty wysokospecjalistyczną opieką w ośrodku referencyjnym, gdzie zajmie się nim interdyscyplinarny zespół ds. diagnostyki i leczenia, w skład którego wchodzi: lekarz gastroenterolog, chirurg, dietetyk, psycholog i pielęgniarka. Efektem tego będzie poprawa sytuacji zdrowotnej chorych z NZChJ, która w opinii ekspertów jak i organizacji zrzeszających pacjentów, pozostaje w wielu aspektach niedoskonała” –m  mówi prof. Grażyna Rydzewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, współautor standardów.

Obecne jesteśmy świadkami zmian organizacyjno-finansowych w obszarze zdrowia. Ministerstwo Zdrowia wdraża nowe rozwiązania polegające na zapewnieniu finansowania kompleksowego leczenia wybranych jednostkach chorobowych u jednego świadczeniodawcy. Środowisko lekarzy i pacjentów traktuje to jako szansę na poprawę leczenia pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit poprzez możliwość zaimplementowania kompleksowego modelu opieki gastroenterologicznej dostępnej dla wszystkich pacjentów w wysokospecjalistycznych ośrodkach klinicznych.

Zintegrowana opieka zdrowotna pacjentów z NZChJ wpłynie na poprawę skuteczności leczenia oraz jakość ich życia. Zmniejszy koszty społeczne i zapobiegnie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu pacjentów. Określenie takiego standardu przy wsparciu MZ i NFZ, przerodzić się może w obwiązujące świadczenie medyczne i zagwarantować skuteczne leczenie, umożliwiające aktywność życiową i zawodową tej grupy chorych, a co za tym idzie zmniejszające się koszty społeczne z tytułu absencji chorobowych, rent czy zwolnień lekarskich.

NZChJ to grupa chorób zapalnych, autoimmunologicznych przewodu pokarmowego, charakteryzująca się wybitnie przewlekłym i nawrotowym przebiegiem. Należy do chorób cywilizacyjnych, które wyróżniają się dużą dynamiką tempa wzrostu wskaźników epidemiologicznych. Możemy w najbliższych latach spodziewać się zwiększenia zachorowalności na NZChJ do 250-350 tys. osób w skali kraju. Najczęstszymi chorobami tej grupy są Choroby Leśniewskiego –Crohna (ChLC) oraz wrzodziejące zapalenia jelita grubego (WZJG).

Towarzyszące chorobie częste powikłania oraz nie zawsze dobra podatność na leczenie powodują, że choroby te stanowią poważny problem kliniczny. Wprowadzenie koordynowanej opieki nad pacjentami z NZChJ pozwoli na poprawę skuteczności podjętych terapii oraz wpłynie na jakość ich życia w chorobie. Zmniejszy również koszty społeczne i zapobiegnie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu pacjentów.

10 października br. z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów odbyła się debata publiczna w Sejmie RP pt.: „Model opieki koordynowanej nad pacjentem z NZChJ”. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, autorytety medyczne z dziedziny gastroenterologii oraz pacjenci. Wśród zaproszonych gości: prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska- Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, dr Jerzy Gryglewicz- ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie J-elita oraz Stowarzyszenie Apetyt na Życie. Partnerem wydarzenia była Fundacja Eksperci dla Zdrowia.



Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem