Kardiodiabetologia | MG | 25 września 2017, 10:13

Badania potwierdziły skuteczność empagliflozyny


fot. pixabay

Nowe analizy badania EMPA-REG OUTCOME® wykazały, że empagliflozyna ograniczyła ryzyko śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 i rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową (ChSN)* niezależnie od kontroli glikemii na początku badania.

Spadek liczby zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych zaobserwowano również po dodaniu empagliflozyny do najczęściej stosowanych leków przeciwcukrzycowych pierwszego i drugiego rzutu, takich jak metformina czy pochodne sulfonylomocznika.Wyniki z analiz post hoc zostały zaprezentowane przez Boehringer Ingelheim podczas 53. dorocznego zjazdu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD) w Lizbonie (Portugalia).

„Teraz, kiedy mamy nową możliwość ograniczenia liczby zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób cierpiących na cukrzycę typu 2, staramy się lepiej zrozumieć, czy istnieją jakieś różnice w korzyściach dla pacjentów” – mówi prof. Silvio Inzucchi z Wydziału Endokrynologii na Akademii Medycznej Yale w New Haven (USA), który prezentował dane. – „Nowe analizy badania EMPA-REG OUTCOME® wykazały, że empagliflozyna skutecznie ograniczyła ryzyko śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 i rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową, niezależnie od poziomu glikemii na początku badania oraz wtedy, gdy empagliflozyna została dodana do powszechnie stosowanych doustnych leków obniżających poziom cukru we krwi.”

We wszystkich czterech grupach charakteryzujących się określonym poziomem glikemii na początku badania (poziom HbA1c wynoszący <7,0%, 7,0% do <8,0%, 8,0% do <9,0% oraz 9,0%) u pacjentów otrzymujących empagliflozynę stwierdzono spadek ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w porównaniu do grupy przyjmującej placebo. Wnioski te były spójne z ograniczeniem ryzyka zaobserwowanym w całej badanej populacji* i były niezależne od tego, czy kontrola glikemii uległa poprawie po wprowadzeniu badanego leczenia (co mierzono spadkiem poziomu HbA1c wynoszącym ≥ 0,5% w 12. tygodniu).

Wyniki badania EMPA-REG OUTCOME® przeprowadzonego z udziałem 7020 pacjentów, opublikowane po raz pierwszy w czasopiśmie New England Journal of Medicine w 2015 r. wykazały, że empagliflozyna stosowana w połączeniu z leczeniem standardowym (obejmującym leki obniżające poziom glukozy oraz leki stosowane w chorobach sercowo- naczyniowych) ogranicza względne ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o 38 procent w porównaniu do placebo u pacjentów z cukrzycą typu 2 i rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową*. Ogólny profil bezpieczeństwa empagliflozyny był zgodny z obserwowanym we wcześniejszych badaniach i z obecnie zarejestrowanymi wskazaniami.4 ,5

„Choroby sercowo-naczyniowe to zasadnicza przyczyna zgonów u osób z cukrzycą typu 2” – mówi lek. med. David Kendall, Distinguished Medical Fellow, Lilly Diabetes.- „Wyniki przedstawione na zjeździe EASD stanowią kolejny dowód korzystnego działania empagliflozyny u pacjentów, u których różnie wyglądała kontrola glikemii.”


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem