Edukacja | jr | 14 lipca 2017, 8:41

Dowiedz się jak funkcjonować po wejściu w życie Ustawy o sieci szpitali


fot. archiwum

Centrum Promocji Informatyki zaprasza na szkolenie: "Sieć szpitali – jak działać w ochronie zdrowia po 27 czerwca 2017 r”. Program uwzględnia projekty rozporządzeń MZ z dnia 5 maja 2017 r.

Dnia 23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844). Senat przyjął ją bez poprawek, następnie została ona podpisana przez Prezydenta i tydzień po publikacji weszła w życie. Nowelizacja wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) i całkowicie przemodelowuje większość publicznego rynku świadczeń zdrowotnych w Polsce. Rozstrzyga o tym nie tylko rezygnacja z konkursów ofert i rokowań na rzecz gwarancji zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach PSZ. Zamiast wynagrodzenia za usługę (fee-for-service) pojawi się ryczałt na dany okres rozliczeniowy. Przy czym zmiany dotyczą nie tylko szpitali publicznych i niepublicznych. Obok bowiem świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, kontraktowanie i rozliczanie świadczeń na zasadach systemu zabezpieczenia obejmie także świadczenia wysokospecjalistyczne, specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne udzielane w odpowiednich poradniach przyszpitalnych, świadczenia rehabilitacji leczniczej, programy lekowe, leki stosowane w chemioterapii oraz świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, co – jak liczy Ministerstwo Zdrowia – „przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentem, przez zwiększony stopień koordynacji i integracji tej opieki”.

Korzyści dla uczestników
Szpitale nie powinny tylko czekać na ogłoszenie przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia pierwszego wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów PSZ, co ma nastąpić w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. Część działań, dotyczących przykładowo łączenia się podmiotów leczniczych czy przekazania kopii umowy z uczelnią medyczną, należy bowiem podjąć wcześniej. Dodatkowo skala zmian każe się do nich dobrze przygotować, by móc w razie czego skutecznie skorzystać z instytucji protestu wnoszonego do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Szkolenie polecamy dla:
    •    wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
    •    osób zarządzających szpitalami i innymi podmiotami leczniczymi;
    •    podmiotów tworzących;
    •    działów organizacyjnych, zakupów oraz rozliczeń z NFZ;
    •    innych pracowników podmiotów leczniczych.

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATU na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/ss/formularz_pr10.php

Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/ss/index.php

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem