Dofinansowanie, działalność naukowa | JG | 26 czerwca 2017, 11:12

Można już składać wnioski o dofinansowanie


fot. Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na finansowanie projektów badawczych. O dodatkowe finansowanie swoich projektów można starać się w ramach konkursów:SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9, HARMONIA 9.

•    SONATA 13 skierowany do osób posiadających stopień doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji kierownik projektu musi wykazać od jednej do dziesięciu opublikowanych lub przyjętych do druku prac naukowych, z czego jedną powinien dołączyć do wniosku;

•    SONATA BIS 7 jest konkursem mającym na celu powołanie nowego zespołu naukowego, kierowanego przez badacza, który stopień naukowy doktora uzyskał w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Również i ten konkurs umożliwia ubieganie się o obniżenie o połowę pensum dydaktycznego kierownika projektu;

•    MAESTRO 9   przeznaczony dla doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie projekty badawcze, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Potencjalny kierownik projektu to osoba, która w ostatnich 10 latach opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (z czego trzy najważniejsze należy załączyć do wniosku), kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, a także wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej;

•    HARMONIA 9 jest konkursem na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Oprócz projektów prowadzonych w bezpośredniej kooperacji z zagranicznym partnerem, finansowane mogą być też badania odbywające się w ramach programów międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, a także prace polskich zespołów wykorzystujących wielkie międzynarodowe urządzenia badawcze

Termin naboru wniosków do NCN: 15 września 2017 r.
Więcej informacji na stronie NCN.
 
Wnioski w systemie OSF można udostępnić redaktorowi pomocniczemu w Dziale Nauki w celu sprawdzenia pod względem formalnym, najpóźniej 2 tygodnie przed zamknięciem naboru w NCN.
 Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem