FAKTY | jr | 6 czerwca 2017, 11:26

Powstała Polska Unia Organizacji Pacjentów

7 organizacji pacjentów ustanowiło Polską Unię Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”.
fot. archiwum

Przedstawiciele organizacji pacjentów postanowili utworzyć silną, ogólnopolską, organizację parasolową integrującą działania na rzecz pacjenta w systemie ochrony zdrowia, zrzeszającą stowarzyszenia oraz fundacje działające na poziomie regionalnym i krajowym.

Będąc otwartymi na współpracę partnerską z innymi środowiskami, działając dla wzmocnienia poczucia tożsamości środowiska pacjentów i widząc potrzebę silniejszej jego reprezentacji, zwłaszcza wobec administracji publicznej, 7 organizacji pacjentów ustanowiło Polską Unię Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”. Działania Unii będą oparte na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu związków, stowarzyszeń, federacji, fundacji i innych organizacji pacjentów.

"W trosce o dobro pacjentów w Polsce, pragniemy kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec organizacji pacjentów, budować ich rzetelny wizerunek, być jednym z rzeczników środowiska pacjentów, wzmacniać porozumienia branżowe, regionalne i międzynarodowe, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych" – informuje Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Unii.

Idea powołania Unii zrodziła się ze spontanicznego, nieformalnego ruchu organizacji pacjentów z różnych dziedzin zdrowia skupionego wokół projektu „Obywatele dla Zdrowia” realizowanego od 2015 r. Integracja środowiska pacjentów jest odpowiedzią  na trudną sytuacją w systemie ochrony zdrowia i niewystarczające uwzględnienie głosu pacjentów w debacie na rzecz zmian w obszarze opieki zdrowotnej. Tylko włączenie się samych zainteresowanych w planowanie, wdrażanie, ocenę systemu ochrony zdrowia, może zapewnić pozytywne, jakościowe zmiany i zagwarantować obywatelom respektowanie przysługujących im praw – komentuje Urszula Jaworska, członek zarządu Unii. Unia realizuje kluczowe cele:
- rzecznictwo na rzecz poprawy jakości życia pacjentów
- wzmocnienie potencjału i współpracy organizacji pacjentów
- integracja środowiska organizacji społecznych działających w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej- podnoszenie poziomu wiedzy pacjentów nt. systemu ochrony zdrowia oraz jego świadomości zdrowotnej i społecznej
- przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu pacjentów w systemie

Polska Unia Organizacji Pacjentów "Obywatele dla Zdrowia" została powołana przez siedem organizacji pacjentów:
1.    Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych,
2.    Federację Stowarzyszeń "Amazonki",
3.    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
4.    Fundację Urszuli Jaworskiej,
5.    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się Razem",
6.    Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO,
7.    Fundację Parkinsona.

"Pragniemy zaprosić do współpracy wszystkie organizacje, którym zależy na umocnieniu głosu pacjenta w systemie, podniesieniu poziomu wiedzy i profesjonalizmu oraz kompleksowym podejściu do zmian w ochronie zdrowia. Zapraszamy także wszystkie instytucje oraz osoby, którym los pacjentów leży na sercu, a partnerstwo ze środowiskiem pacjentów uznają za wyraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, szansę na poprawę stanu zdrowia obecnych i przyszłym pokoleń" – dodaje Beata Ambroziewicz.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Rozumiem